Medewerkers

De Wereldwinkel wordt gerund door ruim 30 vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten werkzaam en ook de bestuursleden werken op vrijwillige basis. Wij zijn trots op het grote aantal medewerkers en om de zaken goed te laten functioneren is er een onderverdeling gemaakt in subgroepen. 

 

Bestuur

De Wereldwinkel Aalsmeer heeft sinds haar oprichting in 1991 een stichting als rechtsvorm en kent een stichtingsbestuur. Het bestuur van Wereldwinkel Aalsmeer bestaat momenteel uit vijf personen die allen meewerken in de winkel. Het bestuur vergadert maandelijks.

 

Karin de Veij voorzitter/winkelcoördinator
Herman Beijerbergen - secretaris/penningmeester

Tineke Abresch - medewerkerszaken

Colette Lanser - bestuurslid

Jos Broer - bestuurslid

 

Verkoopgroep

Alle medewerkers, inclusief het bestuur doen winkeldiensten. Iedereen staat minimaal twee dagdelen (= 3,5 uur/4 uur) per maand in de winkel op een dagdeel naar keuze (voor zover mogelijk). Voor de veiligheid (en twee weten meer dan een) staan we altijd met twee medewerkers in de winkel. 

 

Winkelcoördinator

De winkelcoördinator zorgt voor het dagelijks reilen en zeilen van de winkel en begeleidt vrijwilligers bij hun dagelijkse werkzaamheden. Verder coördineert zij de inkoop en inrichting van de winkel en houdt contact met bestaande klanten. 

Verder verzorgt de winkelcoördinator de promotie van fairtrade, fairtrade-producten en de Wereldwinkel door het uitbrengen van een digitale nieuwsbrief, social media en organiseert zij acties bijvoorbeeld in het kader van de Fairtrade week en verzorgt samen met de kramengroep verkoop- en informatiestands bij verschillende evenementen in de regio. 

 

Winkelwerkgroep

De winkelwerkgroep is verantwoordelijk voor de inkoop van de producten die wij in de winkel te koop aanbieden. Binnen deze groep is in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgedaan welke producten goed of juist minder goed aanslaan bij onze klantenkring. De groep draagt ook zorg voor het prijzen en het inrichten van de kasten. Enkele leden van de groep richten regelmatig de etalage en de thematafels opnieuw in.

 

Wij zijn de Wereldwinkel Aalsmeer!