Producenten

De producten in de Wereldwinkels worden gemaakt door producenten in ontwikkelingslanden. Het zijn bijvoorbeeld koffieboeren, zilversmeden en houtsnijders. Zij maken dikwijls hun werk traditioneel thuis of in een atelier, maar soms ook in een fabriek met de nieuwste productiemethoden. Kleine zelfstandigen maken met weinig middelen en veel vakmanschap prachtige handnijverheidsproducten. 

 

Kleine producenten: samen staan ze sterk

Individuele producenten werken vaak ook georganiseerd in zogeheten producentenorganisaties. Deze organisaties verschillen sterk van elkaar. Het zijn familiebedrijfjes, werkplaatsen voor gehandicapten, particuliere bedrijven en zelfs overheidsbedrijven. Uiteenlopend van echt grote netwerken tot kleine werkplaatsen met maar een paar medewerkers. Wat al deze producentengroepen, groot of klein, gemeen hebben, zijn de omstandigheden waarin ze werken en leven. Meestal opereren ze in omstandigheden waar de lonen en inkomsten laag zijn, de arbeidsomstandigheden moeilijk en uitkeringen onbekend. Daarom zijn de producentenorganisaties vaak aangesloten bij een koepelorganisatie in hun regio die de verkoop voor hen regelt en overige diensten aanbiedt. 

 

Producenten zijn blij met de Wereldwinkels

Eerlijke handel geeft namelijk iets extra’s. Denk aan directe toegang tot een markt die anders buiten bereik zou blijven. In de reguliere handel heeft de producent doorgaans geen stem. Fairtrade staat voor een gelijkwaardige handelsrelatie: de producent is niet ondergeschikt aan de andere schakels. Bovendien gaan we een langdurige handelsrelatie aan, waardoor de producent verzekerd is van een gelijkmatig inkomen en waar nodig vindt ondersteuning van de producenten plaats.